ยาน้ำสมุนไพรเถาเอ็นอ่อน และยาน้ำสมุนไพรพิ้งค์นภา เ..


ยาน้ำสมุนไพรเถาเอ็นอ่อน และยาน้ำสมุนไพรพิ้งค์นภา ตราหมอทองอินทร์ มีชื่อเสียงมานานกว่า 40 ปี เป็นยาสามัญประจำบ้าน ทะเบียนยาเลขที่ G 784/48 **เราท้าพิสูจน์ตามแรงศรัทธา และ กำลังบุญ** ของท่าน และผู้ที่กำลังป่วย เห็นผลเร็ว หากทานตามคำแนะนำต่อเนื่อง 15 วัน เพียง 1 ชุด 2 ขวดเท่านั้น (ราคาขวดละ 390 บาท) ยาน้ำสมุนไพรเถาเอ็นอ่อน รับประทานแล้วไม่เกิดอาการข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีสารที่ตกค้างภายในร่างกายรับประทานได้ทั้งหญิง และชาย เด็ด และผู้สูงอายุยาน้ำสมุนไพรเถาเอ็นอ่อน ตราหมองทองอินทร์ ผลิตจากสมุน..
390 บาท