จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 100% ที่ให้ประโยชน์กับคุ..


ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มียอดการจำหน่ายมากที่สุดในภาคใต้ตอนนี้ เพราะใช้แล้วพืชผลทางการเกษตร ให้ผลผลิตอย่างคุ้มค่าและราคาถูก โดยเฉพาะ ยางพารา สวนผลไม้ นาข้าว และยังทำหน้าที่ปรับปรุงดินให้มีแร่ธาตุที่สมบูรณ์กลับมาอีกครั้งหนึ่ง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง โทรศัพท์ 087-2879202 E-mail anantasak_09@hotmail.com
400 บาทยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง


ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง จากผลวิจัยทาง วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดได้ชี้ชัดว่า สมุนไพรมีองค์ประกอบสำคัญในการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคได้ ดังนั้นจึงเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งในปัจจุบันซึ่งกำลังได้รับความนิยม และนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศจีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย สมุนไพรจีนเป็นยาใช้ใน การรักษา ป้องกัน และบำรุงสุขภาพ ใช้กันตามประเพณีพื้นบ้าน เป็รมรดกตกทอดกันมายาวนานกว่า 5,000 ปี มุ่งรักษา และสร้างสุขภาพ โดยอาจสั่งเป็นเท..
2,500 บาท