ซอฟต์แวร์บริหารงานโรงเรียนเอกชน ที่มียอดจำหน่าย มา..


ซอฟต์แวร์บริหารงานโรงเรียนเอกชน ที่มียอดจำหน่าย มากกว่า 400 ชุด ซึ่งโปรแกรมทุกระบบพัฒนาโดยทีมงานพัฒนางานให้กับ สช. สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์08-7343-5041 เมื่อสั่งซื้อโปรแกรมราคารวม 20,000 บาทขึ้นไป บริการติดตั้งและอบรมฟรีถึงโรงเรียน พิเศษ สั่งซื้อโปรแกรมวันนี้แถมฟรีระบบงานสารบรรณฟรี โปรแกรมทุกระบบพัฒนาโดยทีมพัฒนางานให้กับ สช. เน้นใช้งานง่ายในรูปแบบที่ผู้ใช้คุ้นเคย โปรแกรมพิสูจน์แล้วจากปีที่ผ่านมามีโรงเรียนใช้มากกว่า 400 โรงเรียน ในปีนี้ได้พัฒนาเพิ่มความสามารถของโปรแกรมให้ทำงานตรงความต้องการและปรับ ปรุงให..
1,900 บาทงานสัมมนา


สัมมนา “ Indesign for Magazine” 1. หลักการและเหตุผล หนังสือ Magazine มีการเติบโตที่รวดเร็วทำให้สื่อมวลชลทุกแขนงหันมาสนใจ Magazine จากการสำรวจพบว่าช่วงปี 2552 มีนิตยสารออกใหม่มากถึง 39 ฉบับและมีนิตยสารที่ยังคงวางขายทั่วไปอีก 293 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันตลาด Magazine มีการแข่งขันค่อนข้างสูงไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาข้างในเท่านั่น แต่ส่งผลไปยังการออกแบบและการตกแต่งอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้หลายๆที่เริ่มมองหาโปรแกรม In design ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการทำงานด้านการออกแบบจัดหน้าสิ่งโดยเฉพาะ ช่วยให้สำนักพิมพ์ นักออกแบบ และนักการตลาด..
700 บาทสัมมนา Indesign for magazine


สัมมนา “ Indesign for Magazine” 1. หลักการและเหตุผล หนังสือ Magazine มีการเติบโตที่รวดเร็วทำให้สื่อมวลชลทุกแขนงหันมาสนใจ Magazine จากการสำรวจพบว่าช่วงปี 2552 มีนิตยสารออกใหม่มากถึง 39 ฉบับและมีนิตยสารที่ยังคงวางขายทั่วไปอีก 293 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันตลาด Magazine มีการแข่งขันค่อนข้างสูงไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาข้างในเท่านั่น แต่ส่งผลไปยังการออกแบบและการตกแต่งอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้หลายๆที่เริ่มมองหาโปรแกรม In design ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการทำงานด้านการออกแบบจัดหน้าสิ่งโดยเฉพาะ ช่วยให้สำนักพิมพ์ นักออกแบบ และนักการตลาด..
700 บาทโปรแกรมบริหารงานโรงเรียนเอกชน ที่ทียอดจำหน่าย มากก..


ซอฟต์แวร์บริหารงานโรงเรียนเอกชน ที่มียอดจำหน่าย มากกว่า 400 ชุด พิเศษสนใจสั่งซื้อวันนี้ บริการติดตั้งและอบรมการใช้งานฟรีถึงโรงเรียน สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์08-7343-5041 โปรแกรมทุกระบบพัฒนาโดยทีมพัฒนางานให้กับ สช. เน้นใช้งานง่ายในรูปแบบที่ผู้ใช้คุ้นเคย โปแกรมพิสูจน์แล้วจากปีที่ผ่านมามีโรงเรียนใช้มากกว่า 300 โรงเรียน ในปีนี้ได้พัฒนาเพิ่มความสามารถของโปรแกรมให้ทำงานตรงความต้องการและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงานของโรงเรียน ใหม่ล่าสุด โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล รองรับหลักสูตร การศึกษา 2551 โปรแกรมออกใบเสร็จรับเ..โปรแกรมบริหารงานโรงเรียนเอกชน ที่ทียอดจำหน่าย มากก..


ซอฟต์แวร์บริหารงานโรงเรียนเอกชน ที่ทียอดจำหน่าย มากกว่า 300 ชุด พิเศษสนใจสั่งซื้อวันนี้ บริการติดตั้งและอบรมการใช้งานฟรีถึงโรงเรียน สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์08-7343-5041 โปรแกรมทุกระบบพัฒนาโดยทีมพัฒนางานให้กับ สช. เน้นใช้งานง่ายในรูปแบบที่ผู้ใช้คุ้นเคย โปแกรมพิสูจน์แล้วจากปีที่ผ่านมามีโรงเรียนใช้มากกว่า 300 โรงเรียน ในปีนี้ได้พัฒนาเพิ่มความสามารถของโปรแกรมให้ทำงานตรงความต้องการและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงานของโรงเรียน ใหม่ล่าสุด โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล รองรับหลักสูตร การศึกษา 2551 โปรแกรมออกใบเสร็จรับเ..