พอเพียง สมุดโน้ตกึ่งแฟ้มควบคุมรายรับ รายจ่ายที่มีง..


พอเพียงเป็นสมุดกึ่งแฟ้มที่ออกแบบมาโดยนักออกแบบเพื่อมีจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเรียบง่าย โดยสมุดเล่มนี้ มีซองสำหรับรวบรวบสลิปค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่นใบเสร็จค่าน้ำ ไฟฟ้า บ้าน รถ และอื่นๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆตลอด ทั้ง 12 เดือน มีหน้าสำหรับจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายที่เข้าใจง่าย ในแต่ละเดือน (มกราคม-ธันวาคม) มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สนใจสินค้า เข้าไปดูและอุดหนุนกันที่ www.eakastudio.com ครับ
175 บาท