โปรแกรมบริหารธุรกิจเช่าซื้อ ไฟแนนซ์ รถยนต์ จักรยาน..


ThawanSoft Finance ผู้ช่วยคนสำคัญ สรุปคุณสมบัติของโปรแกรม ThawanSoft Fianance CS2 1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่น 2. การออกแบบหน้าโปรแกรมเน้นการใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ 3. ใช้ระบบฐานข้อมูล MS SQL Server รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด 4. สามารถรองรับการทำงานทั้งแบบ Standalone, LAN และแบบ Online ช่วยกระจายงานออกเป็นส่วนๆ ช่วยลดเวลาในการทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร 5. โปรแกรมมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่านได้เป็นรายบุคคล ให้ทำงานแยกส่วนกันได้ชัดเจน ซึ..