โปรแกรมบริหารงานบุคคล/โปรแกรมเงินเดือน ACCPAYROLL ..


โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมบริหารงานบุคคล AccPayRoll ประกอบด้วย Module ต่างๆดังนี้ HR (HUMAN RESOURCE) ข้อมูลฝ่าน / แผนก / ตำแหน่ง สามารถป้อนได้ไม่จำกัดจำนวน ประวัติพนักงานปัจจุบัน เป็นการป้อนข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานคือ รหัสพนักงาน, ชื่อ-สกุล, เพศ, วันที่เริ่มทำงาน, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามบัตรประชาชน, เชื้อชาติ, ศาสนา, วันเดือนปี เกิด, ข้อมูลทางธนาคาร, ตำแหน่ง, เงินเดือน, ค่าลดหย่อนภาษี ฯลฯ ข้อมูลรูปุถ่ายเอกสารสำคัญ ผู้ใช้งานสามารถที่จะดึงรูปภาพ เข้าไปในโปรแกรมได้ไม่จำกัด รายการลาออก ผู้ใช้สามาร..รับทำบัญชี – ภาษีอากรและจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ค..


รับทำบัญชี – ภาษีอากรและจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท บริการด้านบัญชี 1.ให้คำปรึกษาพร้อมคำแนะนำการวางระบบบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม การควบคุมภายใน ระบบเอกสาร การวางบิล การออกใบกำกับภาษี และการจัดเก็บเอกสาร เพื่อประโยชน์ในด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้องครบถ้วน 2.รับสิทธิ์เข้าอบรมการวางระบบบัญชี ระบบภายใน ระบบเอกสาร และความรู้เบื้องต้นของนิติบุคคล จำนวน 2 ท่าน พร้อมรับโปรแกรม , ตัวอย่างแบบฟอร์มและเอกสารคู่มือ ฟรี !!! 3.บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางบั..
500 บาท