เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาท 100 ปี วันพระราชสมภพ พ..


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาท 100 ปี วันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก 2535หินธิเบต 7 ตาเนื้อด้านเก่าอาเกตดำ โทร 084-639-8934..


หินแห่งความสำเร็จโดยได้รับพรทั้ง 7 ประการอัน ได้แก่ ความสมบูรณ์ มีชื่อเสียง มีหน้าที่การงานดี มีความมั่งคั่ง ร่างกายแข็งแรง อายุวัฒนะ และมีความสัมพันธ์ หรือการคบค้าสมาคมที่ดี เหมาะสําหรับ ปีมะเมีย มะแม และวอกชุดตราไปรษณียากร 100ปี การโทรเลข พ.ศ.2418-2518


ชุดตราไปรษณียากร 100ปี การโทรเลข พ.ศ.2418-2518 วันแรกจําหน่าย : 4 พ.ย. 2518 ความมุ่งหมาย : เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100ปี แห่งการเปิดบริการโทรเลข พ.ศ.2418-2518 ชนิดราคาและจํานวนพิมพ์ : ชนิดราคา 75 สตางค์ จํานวน 2,000,000 ดวง " 2.75 บาท " 2,000,000 ดวง ผู้ออกแบบ : กรมไปรษณีย์โทรเลข ( 75 สตางค์ น.ส. มลิวัลย์ ใจกระจ่าง 2.75 บาท นายสํารวย กลําน้อย ) บริษัทผู้พิมพ์ : บริษัท I-farrison & Sons ประเทศอังกฤษ ออกแบบซอง : กรมไปรษ..เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก วันอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติ..


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก วันอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติ (F.A.O.) พ.ศ.2520 เหรียญ 1 บาท ด้านหลังเป้นรูปผู้หญิงถือรวงข้าว เหรียญเก่าสะสม (หายาก) ต้องการขายเหรียญโลกประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) เหรียญ 5 Pyas ปี1..


เหรียญ 5 Pyas ปี1966 ชื่อประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) ชุด:ไม่ทราบชื่อ ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันออก:1966 น้ำหนัก:0.9 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง:18.4 มิลลิเมตร รายการตามส่วนประกอบ:อลูมิเนียม หน่วย:5 >เหรียญโลกเก่าเก็บสะสม ปี1966เหรียญโลก 50 Pyas ประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) ปี1975 โ..


เหรียญ 50 Pyas ประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) ปี1975 ชื่อประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) ชุด:ไม่ทราบชื่อ ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันออก:1975 น้ำหนัก:5.7 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง:24.6 มิลลิเมตร รายการตามส่วนประกอบ:ทองเหลือง หน่วย:50 รายละเอียด:Edge Type : reeded เหรียญโลกเก่าเก็บสะสม ปี1975ขาย!! เหรียญนิเกิล 5 สตางค์ ตราอุณาโลม - พระแสงจัก..


ด้านหน้า เป็นรูปอุณาโลม ริมขอบซ้ายมีคำว่า \\\"สยามรัฐ\\\" ริมขอบขวามีคำว่า \\\"สตางค์\\\" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา ๕ ด้านหลัง เป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีอักษร \\\"พ.ศ.\\\" และ เลขไทยบอกปี พ.ศ. ที่ผลิต ขอบ เรียบ ตรงกลางมีรู ส่วนผสม นิเกิล 100 % เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.5 มม. นํ้าหนัก 2 กรัม เหรียญเก่าเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกมหาวชิราวุธ ชนิดราคา 5 บาท_10..


เหรียญพระมหาวชิราวุธ ประเทศไทย รุ่น : ที่ระลึก 100 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 6 ขนาด 3 ซม. เหรียญเก่าสะสมเหรียญดีบุก 25 สตางค์ ด้านหน้าพระบรมรูป ร.8 - ด้าน..


เหรียญดีบุก 25 สตางค์ ด้านหน้า เป็นพระบรมรูป ร. 8 ขณะทรงเจริญพระชนมพรรษา ครึ่งพระองค์ ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก ริมขอบซ้ายมีพระปรมาภิไธย "อานันทมหิดล" ริมขอบขวามีคำว่า "รัชกาลที่ ๘" ด้านหลัง เป็นรูปพระครุฑพ่าห์ เบื้องบนมีคำว่า "รัฐบาลไทย" เบื้องล่างมีอักษรและเลขไทยบอกปีที่ผลิต "พ.ศ. ๒๔๘๙" ด้านซ้ายเป็นเลขไทยบอกราคา ด้านขวามีอักษรย่อ "สต." ส่วนผสม ดีบุก 90% ทองแดง 10% เส้นผ่าศูนย์กลาง 20.5 มม. นํ้าหนัก 2.5กรัม ขอบเฟือง เหรียญเก่าเก็บสะสม ต้องการขายเหรียญ UNITED AREB EMIRATES 1997 สภาพ99% เหรียญโลก..


เหรียญ UNITED AREB EMIRATES 1997 สภาพ99% เหรียญโลกเก่า (หายาก)เหรียญทองแดง 1 สตางค์ ตราอุณาโลม - พระแสงจักร (ปี ..


ด้านหน้า เป็นรูปอุณาโลม ริมขอบซ้ายมีคำว่า "สยามรัฐ" (ปี 2478 "สยามรัฐ") ริมขอบขวามีคำว่า "สตางค์" เบื้องล่างเป็นเลข "๑" ด้านหลัง เป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีอักษร "พ.ศ." และ เลขไทยบอกปี พ.ศ. ที่ผลิต ขอบ เรียบ ตรงกลางมีรู ส่วนผสม ทองแดง 95% ดีบุก 4% สังกะสี 1% เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.5 มม. นํ้าหนัก 5 กรัม เหรียญเก่าสะสม ต้องการขายเหรียญ 10 สตางค์ รัชกาลที่ 7 พ.ศ.2478 ,2480 เหรียญ..


เหรียญ 10 สตางค์ รัชกาลที่ 7 พ.ศ.2478 ,2480 เหรียญนิเกิ้ล 100% ด้านหน้าเป็นรูป อุนาโลม ริมขอบซ้ายมีคำว่า สยามรัฐ ริมขอบขวามีคำว่า สตางค์ ด้านล่างเป็นเลขไทย บอกราคา10 ด้านหลังเป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีเลขไทย บอกปี ที่ผลิต ขอบเรียบ ตรงกลางมีรู ขนาด 20 มม. น้ำหนัก 3.5 กรัม ผลิตจากนิเกิ้ล 100 % > พ.ศ.2478 ราคา x บาท > พ.ศ.2480 ราคา x บาท > เหรียญเก่าเก็บสะสมเหรียญ Hong Kong 1961 - 10 Cents Bronze Coin สภาพ ..


เหรียญ Hong Kong 1961 - 10 Cents Bronze Coin สภาพ 80% เหรียญโลกเก่า (หายาก) This is a 10 Cents bronze coin minted in Hong Kong in 1961.เหรียญกษาปณ์ USA 1 cent 1966 United States (USA) ..


ประเภท : Coin เหรียญกษาปณ์ Description: คำอธิบาย : USA 1 cent 1966 Verenigde Staten 1 cent 1966 Automatic translation Verenigde Staten Country: ประเทศ : United States (USA) Face value: มูลค่า Face : 0,01 dollar (1 cent) Year: ปี : 1966 Period: ระยะเวลา : United States of America - Republic (1789-present) สหรัฐอเมริกา -- สาธารณรัฐ (1789 - ปัจจุบัน) Series: Series : Abraham Lincoln and Lincoln penny อับราฮัมลินคอล์น และ เงินลินคอล์น Composition: ส่วนประกอบ : Copper-tin-zinc ทองแดงสังกะสีดีบ..เหรียญรู 5 สตางค์ พ.ศ.2480 ,2469 นิเกิล100% ตราอุณ..


ด้านหน้า เป็นรูปอุณาโลม ริมขอบซ้ายมีคำว่า \\\"สยามรัฐ\\\" ริมขอบขวามีคำว่า \\\"สตางค์\\\" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา ๕ ด้านหลัง เป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีอักษร \\\"พ.ศ.\\\" และ เลขไทยบอกปี พ.ศ. 2480 ,2469 ที่ผลิต ขอบ เรียบ ตรงกลางมีรู ส่วนผสม นิเกิล 100 % เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.5 มม. นํ้าหนัก 2 กรัม เหรียญเก่าเก็บสะสม ต้องการขาย > พ.ศ. 2480 ราคา x บาท > พ.ศ. 2469 ราคา x บาท > เหรียญเก่าเก็บสะสมเหรียญ ร. 5 รุ่น รัชมังคลาภิเศก ร.ศ. 127 ด้านหลังค..


เหรียญ ร. 5 รุ่น รัชมังคลาภิเศก ร.ศ. 127 ด้านหลังครุฑ เหรียญรัชมังคลาภิเษกทรงครุฑ ร.ศ.๘ เถลิง ๑๒๗ หนึ่งในเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชน์รัชมังคลาภิเษก เนื่องในวาระครองราชย์ครบ 40 ปีของรัชกาลที่ห้า (ร.ศ.127) เนื้อเงิน เหรียญแท้เก่าเก็บสะสม ต้องการขายเหรียญ 1 สลึงเก่า ปี 2462 หน้าเหรียญ ร.6 มหาวชิราว..


เหรียญ 1 สลึงเก่า ปี 2462 หน้าเหรียญ ร.6 มหาวชิราวุธ สยามินทร์ หลังเหรียญ ช้างสามเศียร สยามรัฐ หนึ่งสลึง เหรียญแท้เก่าเก็บสะสม แท้ 100% ต้องการขายเหรียญ ร.5 ช้างสามเศียร ร.ศ.๑๒๗ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กล..


เหรียญ ร.5 ช้างสามเศียร ร.ศ.๑๒๗ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. น้ำหนัก 15 กรัม สภาพ 100% เหรียญแท้เก่าเก็บสะสม (หายาก)เหรียญ 1Dollar Hong kong ปี1990 (เหรียญหายาก) สั่ง..


เหรียญ 1Dollar Hong kong ปี1990 (เหรียญหายาก) ชื่อประเทศ:ฮ่องกง ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันแรกจำหน่าย:1990 วันที่นำออกใช้ครั้งสุดท้าย:1992 รายการตามส่วนประกอบ:ทองแดง-นิกเกิล หน่วย:1เหรียญมาเลเซีย 10 Sen 1992// (เหรียญโลกเก่าหายาก) ..


เหรียญมาเลเซีย 10 Sen 1992// (เหรียญโลกเก่าหายาก) ชื่อประเทศ:มาเลเซีย ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันแรกจำหน่าย:1992 วันที่นำออกใช้ครั้งสุดท้าย:2000 น้ำหนัก:2.82 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง:19.43 มิลลิเมตร รายการตามส่วนประกอบ:ทองแดง-นิกเกิล หน่วย:10 Sen รายละเอียด:Ceremonial tableเหรียญ 20 Cents ปี1978 Hong kong สั่งซื้อโทร 084-..


เหรียญ 20 Cents ปี1978 Hong kong ชื่อประเทศ:ฮ่องกง ชุด:ไม่ทราบชื่อ ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันแรกจำหน่าย:1978 วันที่นำออกใช้ครั้งสุดท้าย:1983 หน่วย:20 เหรียญเก่าสะสม (หายาก)เหรียญรูเนื้อนิเกิล 100% เหรียญ 10 สตางค์ ตราอุนาโ..


เหรียญรูเนื้อนิเกิล 100% เหรียญ 10 สตางค์ ตราอุนาโล - พระแสงจักร ปี 2463 ,2464 ด้านหน้าเป็นรูป อุนาโลม ริมขอบซ้ายมีคำว่า สยามรัฐ ริมขอบขวามีคำว่า สตางค์ ด้านล่างเป็นเลขไทย บอกราคา ๑o ด้านหลังเป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีเลขไทย บอกปี ที่ผลิต ขอบเรียบ ตรงกลางมีรู ขนาด 20 มม. น้ำหนัก 3.5 กรัม ผลิตจากนิเกิ้ล 100 % > ปี 2463 ราคา x บาท > ปี 2464 ราคา x บาท > เหรียญเก่าสะสมเหรียญปราบฮ่อ ๑๒๓๙ ๑๒๔๗ ๑๒๔๙ หลวงพ่อศรีนวล วัดเพลง..


เหรียญร.5หลังปราบฮ่อ ๑๒๓๙ ๑๒๔๗ ๑๒๔๙ หลวงพ่อศรีนวล วัดเพลงนนทบุรี ปลุกเสกชุบ 2กษัตริย์ กะไหล่เงิน-ทอง สภาพ 99% เหรียญเก่าเก็บสะสมเหรียญสมเด็จย่า พระชนมายุ 80 พรรษา ปี2523 สั่งซื้อ..


เหรียญสมเด็จย่า พระชนมายุ 80 พรรษา ปี2523 เหรียญเก่าเก็บสะสม ต้องการขายเหรียญประเทศเมียนมาร์ (พม่า) 25 Pyas ปี1980 เหรียญ..


เหรียญประเทศเมียนมาร์ (พม่า) 25 Pyas ปี1980 ชื่อประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) ชุด:ไม่ทราบชื่อ ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันออก:1980 น้ำหนัก:4.3 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง:22.35 มิลลิเมตร รายการตามส่วนประกอบ:สัมฤทธิ์ หน่วย:25 รายละเอียด:FAO - Rice Plant เหรียญโลกเก่าเก็บสะสม ปี1980เหรียญพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ..


เหรียญด้านหน้า เป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน ริมขอบมีพระปรมาภิไธยว่า "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ด้านหลังเป็นตราแผ่นดิน ชนิดบาทหนึ่ง กรุงสยาม ผลิตออกใช้เมื่อ ร.ศ. 120-125 เส้นผ่าศูนย์กลาง 31 มม. นํ้าหนัก 15 กรัม เหรียญแท้เก่าเก็บสะสม สภาพ 100% ต้องการขายเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ CE..


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่องค์การ F.A.O. ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลงบนเหรียญ CERES หน้าเหรียญ เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ชุด ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ริมขอบขวามีข้อความว่า "พระบรมราชินีนาถ" หลังเหรียญ เป็นวงกรอบโค้งสองวง วงซ้ายเป็นรูปหญิงชาวนาสวมงอบกำลังดำนาในวงขอบขวาเป็นรูปหญิงกำลังทอผ้าด้วยกี่กระตุก ระหว่างกรอบบน มีข้อความเป็นอักษรโรมัน "CERES" ระหว่าง..เหรียญพม่า 5 Pyas ปี1952 (Burma 1952 Cu-Ni coin de..


เหรียญพม่า 5 Pyas ปี1952 (Burma 1952 Cu-Ni coin design Singha aminal 5-PYAS) ชื่อประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) ชุด:ไม่ทราบชื่อ ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันออก:1952 น้ำหนัก:3.17 กรัม รายการตามส่วนประกอบ:ทองแดง-นิกเกิล หน่วย:5 >เหรียญโลกเก่าเก็บสะสม ปี1952เหรียญ<1Yuan (Duplicate tag) ปี1998 ประเทศจีน เหรี..


เหรียญเหรียญ รศ.128 นิเกิล 5 สตางค์ ตราอุณาโลม - พระแสงจ..


เหรียญ รศ.128 นิเกิล 5 สตางค์ (เหรียญหายาก) ด้านหน้า เป็นรูปอุณาโลม ริมขอบซ้ายมีคำว่า \"สยามรัฐ\" ริมขอบขวามีคำว่า \"สตางค์\" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา ๕ ด้านหลัง เป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีอักษร \"พ.ศ.\" และ เลขไทยบอกปี รศ.128 ที่ผลิต ขอบ เรียบ ตรงกลางมีรู ส่วนผสม นิเกิล 100 % เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.5 มม. นํ้าหนัก 2 กรัม เหรียญเก่าแท้เก็บสะสมขาย\\\สะสมเหรียญเก่า ปี 1966 (10 Pyas) เหรียญโลก ป..


ขาย\\\สะสมเหรียญเก่า ปี 1966 (10 Pyas) ชื่อประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) ชุด:ไม่ทราบชื่อ ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันออก:1966 น้ำหนัก:1 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง:19 มิลลิเมตร รายการตามส่วนประกอบ:อลูมิเนียม หน่วย:10เหรียญเก่าสะสม เหรียญ 25 Pyas เมียนมาร์ (พม่า) ปี..


ชื่อประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) ชุด:ไม่ทราบชื่อ ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันออก:1966 น้ำหนัก:1.8 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง:22 มิลลิเมตร รายการตามส่วนประกอบ:อลูมิเนียม หน่วย:25 เหรียญโลกเก่าปี 1966เหรียญ สิงคโปร์ 20 Cents ปี1986 เหรียญโลกเก่าหายาก..


เหรียญ สิงคโปร์ 20 Cents ปี1986 ชื่อประเทศ:สิงคโปร์ ชุดแคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันแรกจำหน่าย:1986 วันที่นำออกใช้ครั้งสุดท้าย:1991 รายการตามส่วนประกอบ:ทองแดง-นิกเกิล หน่วย:20 เหรียญโลกเก่าหายากเหรียญพม่า 10 Pyas ปี1952 (Burma 1952 Cu-Ni coin d..


เหรียญพม่า 10 Pyas ปี1952 (Burma 1952 Cu-Ni coin design Singha aminal 10-PYAS) ชื่อประเทศ:เมียนมาร์ (พม่า) ชุด:ไม่ทราบชื่อชุด แคทตาล็อคโค้ด:เหรียญโลก วันออก:1952 น้ำหนัก:4.46 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง:20 มิลลิเมตร รายการตามส่วนประกอบ:ทองแดง-นิกเกิล หน่วย:10 เหรียญโลกเก่าสะสม ปี1952เหรียญ George VI King Emperor - One Quarter Anna ..


เหรียญ George VI King Emperor - One Quarter Anna India 1940 ชื่อประเทศ:อินเดีย อาณานิคมยุโรป ชุด:บริติช-อินเดีย เหรียญโลกเก่าเก็บสะสม ปี1940เหรียญรัชกาลที่ 5 ร ศ 127 APATEY เหรียญเงิน ชนิดร..


เหรียญรัชกาลที่ 5 เหรียญเงิน ชนิดราคาหนึ่งบาท พระรูป-ช้างสามเศียร(เหรียญหนวด) ร.ศ.๑๒๗ ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศส หายากและเป็นที่นิยมมากในสภาพนี้ 99% เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 mm.นํ้าหนัก 15g. เหรียญแท้เก่าเก็บสะสม ต้องการขายเหรียญ Hong kong 10 Cents ปี1998 เหรียญเก่าสะสม ส..


เหรียญ Hong kong 10 Cents ปี1998 เหรียญเก่าสะสมเหรียญโลก Anna INDIA 1927 ชุด:บริติช-อินเดีย อาณาน..


เหรียญโลก Anna INDIA 1927 ชื่อประเทศ:อินเดีย อาณานิคมยุโรป ชุด:บริติช-อินเดีย เหรียญโลกเก่าเก็บสะสม ปี192710 Cents 1995 เหรียญ Hong kong เก่าเก็บสะสม สั่งซื..


10 Cents 1995 เหรียญ Hong kong เหรียญเก่าเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์ ราคา 5 สต. ตราแผ่นดิน พ.ศ.2500 เหรีย..


เหรียญกษาปณ์ ราคา 5 สต. ตราแผ่นดิน พ.ศ.2500 เหรียญเก่าเก็บสะสม