เหรียญ 1 สลึงเก่า ปี 2462 หน้าเหรียญ ร.6 มหาวชิราว..


เหรียญ 1 สลึงเก่า ปี 2462 หน้าเหรียญ ร.6 มหาวชิราวุธ สยามินทร์ หลังเหรียญ ช้างสามเศียร สยามรัฐ หนึ่งสลึง เหรียญแท้เก่าเก็บสะสม แท้ 100% ต้องการขายเหรียญ ร.5 ช้างสามเศียร หัวโล้น


พบที่เกาะช้าง น่าจะสมัย ร.6 เสด็จประภาสเกาะช้าง
50,000 บาทเหรียญหนึ่งบาท ร 6 ช้างสามเศียร ปี 2458


เหรียญหนึ่งบาท ร 6 ช้างสามเศียร ปี 2458 สภาพสวยเหมาะแก่การสะสม
2,000 บาทขายเหรียญ ร.ศ.127 ครับ


ราคาต่อรองได้คับ
75,000 บาทต้องการขายเหรียญช้างสามเศียร รศ.127 หัวโล้น


ต้องการขายเหรียญ ร.5 รศ.127 หัวโล้น นาจะเป็นเหรียญแท้แน่นอน เพราะเป็นเหรียญมรตกตกทอด สวนราคาไมรู้จะขายราคาเทาไหร่เพราะไมเคยขายเหรียญ ขอเป็น 6 หลักขึ้นไปเหรียญร.5หนึ่งบาทตราแผ่นดินและเหรียญร.6ช้างสามเศีย..


ต้องการขายเหรียญร.5ตามรูปราคา30,000 สนใจติดต่ดอ อ้อ 0800685711เหรียญร.5 ช้างสามเศียร ร.ศ.127 ครับ


ลองดูนะครับว่า แท้ไม่แืท้ เห็นอยู่ที่บ้านมานานแล้วตั้งแต่สมัยผมเด็กๆ ฝากด้วยนะครับ
700,000 บาท