สอนซ่อมมอเตอร์ไซค์


สอนซ่อมมอเตอร์ไซค์ สำหรับผู้สนใจทั่วไป ทั้งเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ ทั้งระบบโซ่ และระบบสายพาน (รถออโตเมติก ระบบคาร์บูเรเตอร์ และระบบหัวฉีด PGM Fi, DCP Fi, EPI, YM-JET, YEC-FI และ DFI และงานบริการเช่น การสานซี่ลวด ตั้งวงล้อ เปลี่ยนโซ่ สเตอร์ เบรค ไล่ลมเบรค เปลี่ยนซีลโช้ค เปิดสอน 2 รอบ รอบวันอาทิตย์ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ระยะเวลาเรียน 4 เดือน รอบปกติ เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ระยะเวลาเรียน 1 เดือน สามารถดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fac..
9,500 บาทโปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์,โปรแกรมศูนย์บริการ ,โปร..


โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์,โปรแกรมศูนย์บริการ ,โปรแกรมอู่ซ่อมสีรถประกันภัย,โปรแกรมอู่สี,โปรแกรมร้านอะไหล่,โปรแกรมร้านกระจก หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์, ศูนย์บริการ อย่าลังเลใจ ที่จะนำระบบไอที มาใช้ในการบริหาร เพราะในยุคนี้และต่อ ๆ ไปธุรกิจจะแข่งขันกันที่การบริหารและระบบการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนกับระบบไอทีเพียงน้อยนิดเทียบไม่ได้กับมูลค่าของธุรกิจที่จะต้อง ดำเนินต่อไปในภาวะการแข่งขันที่ต้องชิงความได้เปรียบในทุกกรณี ! ลูกค้าที่ใช้งาน อู่ซ่อมรถประกันภัย อู่กลางการปร..
28,000 บาทโปรแกรมอู่ซ่อมสีรถประกันภัย , โปรแกรมอู่สี , โปรแก..


โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมศูนย์บริการ , โปรแกรมอู่ซ่อมสีรถประกันภัย , โปรแกรมอู่สี , โปรแกรมร้านอะไหล่ , โปรแกรมร้านกระจก หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์, ศูนย์บริการ อย่าลังเลใจ ที่จะนำระบบไอที มาใช้ในการบริหาร เพราะในยุคนี้และต่อ ๆ ไปธุรกิจจะแข่งขันกันที่การบริหารและระบบการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนกับระบบไอทีเพียงน้อยนิดเทียบไม่ได้กับมูลค่าของธุรกิจที่จะต้อง ดำเนินต่อไปในภาวะการแข่งขันที่ต้องชิงความได้เปรียบในทุกกรณี ! ลูกค้าที่ใช้งาน อู่ซ่อมรถประกันภัย อู่กลางการปร..
38,000 บาทสอนซ่อมรถจักรยานยนต์


เรียนจริง ทำด้วยตนเองจริงทำได้จริง สอนซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยครูระดับเกียรตินิยม คะแนนสูงสุดในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์ตรงทางด้านงานสอน งานซ่อมรถจักรยานยนต์ ด้วยประสบการณ์ และแนวการสอนที่ประยุกต์ทั้งทางปฏิบัติงานจริงและทฤษฎีที่ทำให้คุณเข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะมีความรู้ ไม่มีความรู้ มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เราสอนให้ท่านทำได้ เลือกวันเรียนได้ เลือกเรื่องเรียนได้ เรียนแล้วเรียนซ้ำได้ไม่เสียเงินเพิ่ม ถ้าต้องการฝึกงานมีที่ฝึกงานให้ ลูกศิษย์ที่เรียนจบแล้วทำกิ..
3,500 บาทซ่อมจักรยานยนต์


เรียนจริง ทำด้วยตนเองจริงทำได้จริง สอนซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยครูระดับเกียรตินิยม คะแนนสูงสุดในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์ตรงทางด้านงานสอน งานซ่อมรถจักรยานยนต์ ด้วยประสบการณ์ และแนวการสอนที่ประยุกต์ทั้งทางปฏิบัติงานจริงและทฤษฎีที่ทำให้คุณเข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะมีความรู้ ไม่มีความรู้ มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เราสอนให้ท่านทำได้ เลือกวันเรียนได้ เลือกเรื่องเรียนได้ เรียนแล้วเรียนซ้ำได้ไม่เสียเงินเพิ่ม ถ้าต้องการฝึกงานมีที่ฝึกงานให้ ลูกศิษย์ที่เรียนจบแล้วทำกิ..
3,500 บาทโปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมอู่ , โปรแกร..


หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์, ศูนย์บริการ อย่าลังเลใจ ที่จะนำระบบไอที มาใช้ในการบริหาร เพราะในยุคนี้และต่อ ๆ ไปธุรกิจจะแข่งขันกันที่การบริหารและระบบการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนกับระบบไอทีเพียงน้อยนิดเทียบไม่ได้กับมูลค่าของธุรกิจที่จะต้อง ดำเนินต่อไปในภาวะการแข่งขันที่ต้องชิงความได้เปรียบในทุกกรณี ! ลูกค้าที่ใช้งาน ศูนย์บริการที่นำเข้ารถจากต่างประเทศ ตั้งแต่ราคารถ 3 ล้าน ถึง 40 กว่าล้าน รถมอเตอร์ไซค์ ราคา 5 แสน ถึง 2 ล้าน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง อู่ซ่อมเค..
38,000 บาทโปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมอู่ , โปรแกร..


หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์, ศูนย์บริการ อย่าลังเลใจ ที่จะนำระบบไอที มาใช้ในการบริหาร เพราะในยุคนี้และต่อ ๆ ไปธุรกิจจะแข่งขันกันที่การบริหารและระบบการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนกับระบบไอทีเพียงน้อยนิดเทียบไม่ได้กับมูลค่าของธุรกิจที่จะต้อง ดำเนินต่อไปในภาวะการแข่งขันที่ต้องชิงความได้เปรียบในทุกกรณี ! ลูกค้าที่ใช้งาน ศูนย์บริการที่นำเข้ารถจากต่างประเทศ ตั้งแต่ราคารถ 3 ล้าน ถึง 40 กว่าล้าน รถมอเตอร์ไซค์ ราคา 5 แสน ถึง 2 ล้าน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง อู่ซ่อมเครื..
38,000 บาทโปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมศูนย์บริการ ,..


โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมศูนย์บริการ , โปรแกรมอู่ซ่อมสีรถประกันภัย , โปรแกรมอู่สี , โปรแกรมร้านอะไหล่ , โปรแกรมร้านกระจก หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์, ศูนย์บริการ อย่าลังเลใจ ที่จะนำระบบไอที มาใช้ในการบริหาร เพราะในยุคนี้และต่อ ๆ ไปธุรกิจจะแข่งขันกันที่การบริหารและระบบการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนกับระบบไอทีเพียงน้อยนิดเทียบไม่ได้กับมูลค่าของธุรกิจที่จะต้อง ดำเนินต่อไปในภาวะการแข่งขันที่ต้องชิงความได้เปรียบในทุกกรณี ! ลูกค้าที่ใช้งาน อู่ซ่อมรถประกันภัย อ..
38,000 บาท