หลวงพ่อช่วง (พระบริสุทธศีลาจาร) เจ้าคณะจังหวัดตรัง..


เหรียญหลวงพ่อช่วง (พระบริสุทธศีลาจาร) เจ้าคณะจังหวัดตรัง วัดมัชฌิมภูมิ์ จ.ตรัง เหรียญรุ่นแรก สร้างปีพ.ศ. 2484 หูเชื่อม พระเกจิอาจารย์ดังสายใต้ หลังยันต์สาม หลวงพ่อช่วง เป็นพระสมถะ เคร่งครัดปฏิบัติ ชาวตรังนับถือเลื่อมใสศรัทธามาก เหรียญเก่าและหายากมาก เพราะสร้างจำนวนน้อย 1500 เหรียญ รวมพระเกจิดังร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก พ่อท่านวัน วัดท่าจีน พ่อท่านทอง ดอนสะท้อน พ่อท่านเอียด ดอนหลา หลวงพ่อจง หน้าต่างนอก พ่อท่านเสก ประดู่เรียง พ่ท่านแสง น้ำเจ็ด พ่อท่านศุข วัดย่านซื่อ พ่อท่านเอียด หนองช้านแล่น หลวงพ่อแล..พระเครื่อง เหรียญมหายันต์เทพนาคาเจ้าแห่งทะเลสีคราม..


อีกหนึ่งเหรียญมหายันต์พระโพธิสัตว์เทพนาคาเจ้าแห่งทะเเลสีคราม หลังพระครูเทพโลกอุดร และยันต์เทวานิมิตร ท่านอาจารย์หม่อมสายวังท่านสร้างไว้เพื่อแจกให้กับทหาร ตำรวจ พ่อค้า ข้าราชการ ประชาชน ในด้านประสบการณ์นี้ทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทราบกันดี และมาในช่วงปีหลังๆ นี้ศูนย์พระเครื่องต่างๆ เริ่มตื่นตัวกับเหรียญมหายันต์ ต่างเริ่มเก็บหาเข้าร้านกันอย่างใหญ่หลวง แต่ด้วยว่าที่ท่านสร้างน้อยจึงทำให้มีของไม่เพียงพอต่อความต้องการมากนัก ราคาจึงค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบของเหรียญเป็นลักษณะสามมิติ สวยงามมาก สนใจ..
1,500 บาทสมเด็จ เงิน ทองดี สุข เปรื่อง(ปลุกเสก ๑๖ วาระ)


มวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ่านพิธีปลุกเสก ๒๙ วาระ ได้แก่ ๑.อิฐโบสถ์วัดพังน้อย อายุกว่า ๓๐๐ ปี และพระกรุเก่าที่ชำรุด ๒. กิ่งโพธิ์+กิ่งละมุด+ ไม้เรือ+ไม้เท้าหลวงพ่อเงิน+พระกรุหลวงพ่อเงินเนื้อดินที่หักชำรุดของวัดบางคลาน ๓.กระเบื้องหลังคาโบสถ์ +อิฐโบสถ์ +ไม้โบสถ์+พระกรุที่หักชำรุด ของวัดขวาง (ที่ขุดค้นพบพระกรุหลวงพ่อเงินและพระโบราณ) ๔.พระกรุหลวงพ่อเงินที่ชำรุด เช่น สมเด็จข้างอุ ห้าพระองค์ เนื้อดินคลุกรัก ฯลฯ ของวัดหนองดง (ที่ขุดค้นพบพระกรุหลวงพ่อเงินและพระโบราณ) ๕.ไม้พยุง +ไม้พญางิ้วดำ +ไม้ว่าน ๑๐๘ ๖. ไม้กาฝ..
100 บาท