แฟรนไชส์สเต็กลุงใหญ่ 39 บาท ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 12..


แฟรนไชส์ สเต็กลุงใหญ่ กำลังหาผู้ร่วมธุรกิจ เปิดง่ายขายง่าย เหตุผลที่ควรเลือกสเต็กลุงใหญ่ 1.ซื้อสินค้าจาก สเต็กลุงใหญ่ สามารถทำอาหารขายได้เลยโดยไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาย สะดวกต่อผู้ ประกอบการที่ไม่ต้องใช้เวลามาก (เปิดง่ายขายง่าย) 2.มีการอบรมเรื่องการปรุงอาหาร และคอยเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดหลังการขาย 3.สินค้าจากสเต็กลุงใหญ่ได้มาตรฐาน เพราะว่ามีพื้นฐานจากการทำร้านอาหารมาก่อน ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น ในเรื่อง Know How และประสบการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างมั่นใจ 4.รสชาดถูกปากคนไทย โดยได้รับการพิสูจน์มาแล้ว (เ..
12,000 บาท