สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากขวดน้ำ และหลอดพลาสติก


- ใช้สำหรับตกแต่งอาคารบ้านเรือน - ใช้สำหรับเป็นเครื่องประดับผม เป็นงานแฮนด์เมด ของนักเรียนมัธยม
229 บาท