ยารักษานิ่วในไต


จากการศึกษาและคิดค้นมานาน ทำให้ค้นพบว่ามีตัวยาสมุนไพรชนิดหนึ่งสามารถรักษาโรคนิ่วในไตได้ โดยจากวิธีรักษาเดิมที่ต้องไปผ่าตัดเอาก้อนนิ้วออกและวิธีใหม่โดยการส่องกล้องผ่าตัดนั้นไม่สามารถรักษาโรคได้หายขาด และมีต้นทุนข้อนข้างสูง ผมจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเสนอยารักษานิ่วภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งมีมีส่วนประกอบของสมุนไพรธรรมชาติ ชื่อว่า กอกิว เป็นสมุนไพรหายากทางภาคใต้ โดยไม่ใช่แค่รักษาอาการนิ่วเท่านั้น กอกิว ยังมีสรรพคุณทางยาอย่างอื่นโดยระบุเป็นข้อๆดังนี้ 1. ใช้ต้มกินแก้โรคนิ่วในไต เป็นนิ่ว ฉี่ไม่ออกปวดแสบปวดร..
400 บาทยาทิพย์สุบิน แก้โรคนิ้วในไต


จากการศึกษาและคิดค้นมานาน ทำให้ค้นพบว่ามีตัวยาสมุนไพรชนิดหนึ่งสามารถรักษาโรคนิ่วในไตได้ โดยจากวิธีรักษาเดิมที่ต้องไปผ่าตัดเอาก้อนนิ้วออกและวิธีใหม่โดยการส่องกล้องผ่าตัดนั้นไม่สามารถรักษาโรคได้หายขาด และมีต้นทุนข้อนข้างสูง ผมจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเสนอยารักษานิ่วภูมิปัญยาของคนไทย ซึ่งมีมีส่วนประกอบของสมุนไพรธรรมชาติ ชื่อว่า กอกิว เป็นสมุนไพรหายากทางภาคใต้ โดยไม่ใช่แค่รักษาอาการนิ่วเท่านั้น กอกิว ยังมีสรรพคุณทางยาอย่างอื่นโดยระบุเป็นข้อๆดังนี้ 1. ใช้ต้มกินแก้โรคนิ่วในไต เป็นนิ่ว ฉี่ไม่อ..
400 บาท