Posthavest Expert ข้อมูลหลังการเก็บเกี่ยว ต้องที่ ..


ขายผลิตภัณฑ์ Posthavest (หลังการเก็บเกี่ยว)หลายหลายประเภท เช่น ไคโตซาน, 1 mcp, อิเล็กโทรไลต์, เอทิลีน, น้ำยาล้างผัก เราเป็น Posthavest Expert รับให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ครบวงจร http://www.biosafer.com