ริญระวีคลินิค - คลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังและสุขภาพ..


ริญระวีคลินิค เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังและสุขภาพผิวพรรณ ทำการตรวจรักษาโดย นายแพทย์ปริญญา ระวีกุล แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพผิวพรรณมานับ 10 ปี