จำหน่ายครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์


จำหน่ายเตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์ และเตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์ รถเข็นผู้ป่วย โต๊ะคร่อมเตียง เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง เก้าอี้แพทย์ รับซ่อมเตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์ และ 3 ไกร์