แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยไกด์มืออาชีพ บริการด้วยใจใส่..


KOREA DELUXE ทัวร์เกาหลี พักโรงแรม 4 ดาว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ราคานี้รวมภาษีน้ำมันที่ปรับขึ้น ณ. วันที่ 1 เม.ย. 55 ท่องเที่ยวเกาหลี ,ดูงานเกาหลี ไปทั้งที่ต้องเที่ยวให้ครบ กับโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีที่ครองใจนักท่องเที่ยวมากที่สุด **** ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) หากเดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม **** วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 20.00/22.00 คณะทัวร์เกาหลีเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้า เคาน์เตอร์ M สา..คอนเสิร์ตเรารักเพลงไทย ตอน พลังเพลง วันเสาร์ที่ 12..


คอนเสิร์ตเรารักเพลงไทย ตอน พลังเพลงการรวมพลังของคนรักในเสียงเพลง พบกับการรวมตัว ของศิลปินที่มีบทเพลงที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟัง และได้รับการขอผ่านรายการวิทยุชื่อดังอย่าง ต่อเนื่อง ยาวนานซาบซึ้งกับบทเพลงไพเราะอ่อนหวานที่ยังติดตรึงในความทรงจำของท่านตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบันท - ชมการแสดงที่ตื่นตาตรึงใจกับครั้งแรกบทเวทีเดียวกัน ของการบรรเลงดนตรีโดย วงดนตรีกาญจนะผลิน และวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ - รับฟังเพลงจากนักร้องรับเชิญ และนักร้องคุณภาพมากมาย อาทิ คุณสุเทพ วงศ์กำแหง , คุณสวลี ผกาพันธุ์,คุณธานินทร..
700 บาท