ประมูลเหรียญ พระครูญาณวิลาศ (แดง) วัดเขาบันไดอิฐ..


เหรียญรุ่นนี้หายากมาก เหรียญรุ่นแรก ปี 2503 ไม่มีห่วง เปิดประมูลครั้งเดียว เคาะเดียวผ่าน
70,000 บาทเหรียญพระครูญาณวิลาศ (แดง) ปี 2503 สวยมาก


เหร๊ยญรุ่นแรกหายาก มี 1 เหรียญปล่อยให้บูชา ตามสภาพ
70,000 บาท