แพ็คเกจทัวร์เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 4 วัน 3..


สวอนทราเวล นำเที่ยวต่างประเทศ เที่ยวประเทศพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน พุกาม มัณฑเลย์ 4 วัน 3คืน 14,500 บาท เรามีแพ็คเกจทัวร์พม่าให้เลือกมากมายครับ 053-218192 www.takethaitour.com ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน ( บินจากกรุงเทพฯ) โดยสายการบินแอร์เอเชีย 15,500 บาท / 14,500 บาทวันที่เดินทาง 23-26 กรกฎาคม.,12-15 สิงหาคม 2553 Download รายการทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน ( บินจากเชียงใหม่ ) โดยสายการบินแอร์ปะกัน 17,900 บาทวันที่เดินทาง 14-17 ตุลาคม ..
6,700 บาท