บางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย


บางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย
450,000 บาทพระสมเด็จ บางขุนพรม (พิมด์เส้นด้าย)


พระสมเด็จ บางขุนพรม (พิมด์เส้นด้าย) ตำหนิ 1. ขอบ 4 ด้านมักจะปริ้นขึ้น 2. ขี้กรุคล้ายเม็ดทราย ติดแน่น สีน้ำตาล 3. พื้นด้านนอกซุ้มครอบแก้ว จะสูงกว่าพื้นด้านในครอบแก้ว 4. ไม่มีฐานหัวสิงห์ เนื้อพระจะ แก่ปูน 5. หัวเขาด้านนขวาจะต่ำกว่า หัวเขาด้านซ้าย (*ผู้ไดได้ครอบครอง พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย อธิฐานอยากได้อะไร ก็จะได้สมใจ เหมือนชื่อพระ ถ้าเส้นไหว้ก็จะใด้สมใจ) ราคา 1,500,000
1,500,000 บาท