ทำวีซ่า อเมริกาวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว[B1/B2] ในประเ..


USA Tourist Visas วีซ่าสหรัฐสำหรับการท่องเที่ยว : วีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจระยะสั้น วีซ่า B1 และ B2 ในประเทศไทย วีซ่าสหรัฐสำหรับการท่องเที่ยวมุ่งหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสหรัฐฯเพื่อวัตถุประสงค์ ของการเดินทางเพื่อธุรกิจระยะสั้นใช้ วีซ่า B1 หรือการท่องเที่ยวหรือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์จะใช้ วีซ่า B2 ในแต่ละปีมีคนไทยจำนวนมากได้ยื่นสำหรับวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยว สถานฑูตอเมริกาในกรุงเทพมหานครต้องการเอกสารสนับสนุนที่สำคัญ จำนวนมากและทำให้มีคำขอของคนไทยได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน วีซ่า B1 ใน..
16,000 บาทรับทำวีซ่า/รับแก้ปัญหาวีซ่าโดนปฏิเสธ/โทร.022779524


***** World Visa Consulting Service เป็นผู้ให้คําปรึกษา..ฟรี ! วีซ่าระหว่างประเทศ โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้คําปรึกษาวีซ่า บริการทางด้านกฎหมายและการตรวจคนเข้าเมือง บริการแปลเอกสาร และบริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคําขอวีซ่า ทุกประเภท /วีซ่าท่องเที่ยว ,วีซ่าคู่หมั้น,วีซ่าแต่งงาน, วีซ่านักเรียน,และวีซ่าทํางาน / บริษัทมีลูกค้าจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกา/ อังกฤษ ยุโรป /ออสเตรเลีย/ และแคนนาดา /ญี่ปุ่น /บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมา..
1,000 บาทให้คำปรึกษาวีซ่าโดนปฏิเสธ/รับทำวีซ่าทุกประเทศ..โทร..


***** World Visa Consulting Service เป็นผู้ให้คําปรึกษา..ฟรี ! วีซ่าระหว่างประเทศ โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้คําปรึกษาวีซ่า บริการทางด้านกฎหมายและการตรวจคนเข้าเมือง บริการแปลเอกสาร และบริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคําขอวีซ่า ทุกประเภท /วีซ่าท่องเที่ยว ,วีซ่าคู่หมั้น,วีซ่าแต่งงาน, วีซ่านักเรียน,และวีซ่าทํางาน / บริษัทมีลูกค้าจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกา/ อังกฤษ ยุโรป /ออสเตรเลีย/ และแคนนาดา /ญี่ปุ่น /บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมา..
1,000 บาทรับทำวีซ่าทั่วโลกทุกประเภทว๊ซ่า


*** World Visa Consulting Service *** เป็นผู้ให้คําปรึกษา..ฟรี ! วีซ่าระหว่างประเทศ โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้คําปรึกษาวีซ่า บริการทางด้านกฎหมายและการตรวจคนเข้าเมือง บริการแปลเอกสาร และบริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคําขอวีซ่า ทุกประเภท /วีซ่าท่องเที่ยว ,วีซ่าคู่หมั้น,วีซ่าแต่งงาน, วีซ่านักเรียน,และวีซ่าทํางาน / บริษัทมีลูกค้าจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกา/ อังกฤษ ยุโรป /ออสเตรเลีย/ และแคนนาดา /ญี่ปุ่น /บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฏห..รับทำวีซ่า/ปรึกษาวีซ่า/มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าปรึกษา..


World Visa Consulting Service เป็นผู้ให้คําปรึกษา..ฟรี ! วีซ่าระหว่างประเทศ โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้คําปรึกษาวีซ่า บริการทางด้านกฎหมายและการตรวจคนเข้าเมือง บริการแปลเอกสาร และบริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคําขอวีซ่า ทุกประเภท /วีซ่าท่องเที่ยว ,วีซ่าคู่หมั้น,วีซ่าแต่งงาน, วีซ่านักเรียน,และวีซ่าทํางาน / บริษัทมีลูกค้าจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกา/ อังกฤษ ยุโรป /ออสเตรเลีย/ และแคนนาดา /ญี่ปุ่น /บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมาย เกี่..
1,000 บาทรับเขียน รับแปลจดหมายภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ, แปลภา..


ผู้แปลทั่วไป ท่านคงหาได้ไม่ยากนัก แต่ ThaiBTC (Thai Business and Technical Consultant) เราไม่ใช่เพียง "ผู้แปล" เราสามารถให้คำปรึกษากับท่านได้ทั้งในเรื่องธุรกิจและเทคนิควิชาการไปพร้อมกัน ถ้าท่านมองหาเพื่อนที่ไว้ใจได้ ที่ช่วยเหลือในการ: เขียน-แปลจดหมายธุรกิจต่างๆ เช่น จดหมายแนะนำตัว จดหมายขอเปิดเครดิตหรือบัญชีสินเชื่อ จดหมายเสนอสินค้าและบริการ จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตำหนิหรือร้องเรียน จดหมายตอบข้อร้องเรียน จดหมายทวงถาม เป็นต้น รวมทั้งแปลเอกสารเทคนิค วิศวกรรม คู่มือเครื่องจักร เครื่องกล เครื..
200 บาท