ผู้ผลิตและนำเข้า ปั้มดูดของเหลวซ่อมปั้มน้ำในอุตสาห..


ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสูบของเหลว และเครื่องกรองอุตสาหกรรม พร้อมทั้งปั้มน้ำสแตนเลส 304 และ 316 และซ่อมปั้มน้ำในอุตสาหกรรมทุกชนิด 1.เครื่องสูบน้ำแบบ(Rotory Lobe Pumps) 2.อะไหล่สำหรับ MONO ทุกชนิด 3.เครื่องสูบแบบ MONO ทุกชนิด 4.เครื่องกรองอุตสาหกรรมและงานบำบัดน้ำเสีย 5.ผ้ากรองอุตสาหกรรม 6.เครื่องสูบหอยโข่ง 7.เครื่องสูบแบบไดอะแฟรม 8.เครื่องสูบจ่ายสารีเคมี Metering Pumps