ร้านลูกโป่ง Balloon Art รับจัดช่อลูกโป่งวันเกิด ล..


ร้านลูกโป่ง Balloon Art เปิดดำเนินการด้านลูกโป่งตกแต่งสถานที่มานานกว่า 18 ปี **ซุ้มลูกโป่ง **ลูกโป่งตัวอักษร **ลูกโป่งฟอยด์ **ลูกโป่งตัวหนังสือ **ลูกโป่งสวรรค์ **ป้ายผ้าแพร ลูกโป่ง **ตุ๊กตาลูกโป่ง **เสาลูกโป่ง **ลูกโป่งวันเกิด **ลูกโป่งอัดแก๊ส **ตัวหนังสือลูกโป่ง **แก๊สฮีเลี่ยมHelium Balloon **บริการจัดส่ง **รับจัดลูกโป่ง และ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งตามความต้องการของลูกค้า **รับออกแบบ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-022-3415 / 02-136-1234 1. Shop at Pattanakarn 20 #ร้านลูกโป่งพัฒนาก..ร้านลูกโป่ง Balloon Art จำหน่ายลูกโป่งเยี่ยมไข้ ลู..


ร้านลูกโป่ง Balloon Art เปิดดำเนินการด้านลูกโป่งตกแต่งสถานที่มานานกว่า 18 ปี **ซุ้มลูกโป่ง **ลูกโป่งตัวอักษร **ลูกโป่งฟอยด์ **ลูกโป่งตัวหนังสือ **ลูกโป่งสวรรค์ **ป้ายผ้าแพร ลูกโป่ง **ตุ๊กตาลูกโป่ง **เสาลูกโป่ง **ลูกโป่งวันเกิด **ลูกโป่งอัดแก๊ส **ตัวหนังสือลูกโป่ง **แก๊สฮีเลี่ยมHelium Balloon **บริการจัดส่ง **รับจัดลูกโป่ง และ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งตามความต้องการของลูกค้า **รับออกแบบ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-022-3415 / 02-136-1234 1. Shop at Pattanakarn 20 #ร้านลูกโป่งพัฒนา..
25 บาทลูกโป่งตกแต่งลูกโป่งหัวใจ ลูกโป่งบอกรัก ลูกโป่งตัว..


ร้านลูกโป่ง Balloon Art เปิดดำเนินการด้านลูกโป่งตกแต่งสถานที่มานานกว่า 18 ปี **ซุ้มลูกโป่ง **ลูกโป่งตัวอักษร **ลูกโป่งฟอยด์ **ลูกโป่งตัวหนังสือ **ลูกโป่งสวรรค์ **ป้ายผ้าแพร ลูกโป่ง **ตุ๊กตาลูกโป่ง **เสาลูกโป่ง **ลูกโป่งวันเกิด **ลูกโป่งอัดแก๊ส **ตัวหนังสือลูกโป่ง **แก๊สฮีเลี่ยมHelium Balloon **บริการจัดส่ง **รับจัดลูกโป่ง และ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งตามความต้องการของลูกค้า **รับออกแบบ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-022-3415 / 02-136-1234 1. Shop at Pattanakarn 20 #ร้านลูกโป่งพัฒนาก..ร้านลูกโป่ง Balloon Art รับจัดซุ้มลูกโป่ง พร้อม รั..


ร้านลูกโป่ง Balloon Art เปิดดำเนินการด้านลูกโป่งตกแต่งสถานที่มานานกว่า 18 ปี **ซุ้มลูกโป่ง **ลูกโป่งตัวอักษร **ลูกโป่งฟอยด์ **ลูกโป่งตัวหนังสือ **ลูกโป่งสวรรค์ **ป้ายผ้าแพร ลูกโป่ง **ตุ๊กตาลูกโป่ง **เสาลูกโป่ง **ลูกโป่งวันเกิด **ลูกโป่งอัดแก๊ส **ตัวหนังสือลูกโป่ง **แก๊สฮีเลี่ยมHelium Balloon **บริการจัดส่ง **รับจัดลูกโป่ง และ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งตามความต้องการของลูกค้า **รับออกแบบ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-022-3415 / 02-136-1234 1. Shop at Pattanakarn 20 #ร้านลูกโป่งพัฒนา..
2,300 บาทร้านลูกโป่ง Balloon Art รับจัดลูกโป่งแฟนซี ลูกโป่ง..


ร้านลูกโป่ง Balloon Art เปิดดำเนินการด้านลูกโป่งตกแต่งสถานที่มานานกว่า 18 ปี **ซุ้มลูกโป่ง **ลูกโป่งตัวอักษร **ลูกโป่งฟอยด์ **ลูกโป่งตัวหนังสือ **ลูกโป่งสวรรค์ **ป้ายผ้าแพร ลูกโป่ง **ตุ๊กตาลูกโป่ง **เสาลูกโป่ง **ลูกโป่งวันเกิด **ลูกโป่งอัดแก๊ส **ตัวหนังสือลูกโป่ง **แก๊สฮีเลี่ยมHelium Balloon **บริการจัดส่ง **รับจัดลูกโป่ง และ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งตามความต้องการของลูกค้า **รับออกแบบ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-022-3415 / 02-136-1234 1. Shop at Pattanakarn 20 #ร้านลูกโป่งพัฒนา..ร้านลูกโป่ง Balloon Art รับจัดลูกโป่งวันรับปริญญา ..


ร้านลูกโป่ง Balloon Art เปิดดำเนินการด้านลูกโป่งตกแต่งสถานที่มานานกว่า 18 ปี **ซุ้มลูกโป่ง **ลูกโป่งตัวอักษร **ลูกโป่งฟอยด์ **ลูกโป่งตัวหนังสือ **ลูกโป่งสวรรค์ **ป้ายผ้าแพร ลูกโป่ง **ตุ๊กตาลูกโป่ง **เสาลูกโป่ง **ลูกโป่งวันเกิด **ลูกโป่งอัดแก๊ส **ตัวหนังสือลูกโป่ง **แก๊สฮีเลี่ยมHelium Balloon **บริการจัดส่ง **รับจัดลูกโป่ง และ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งตามความต้องการของลูกค้า **รับออกแบบ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-022-3415 / 02-136-1234 1. Shop at Pattanakarn 20 #ร้านลูกโป่งพัฒนา..
950 บาทร้านลูกโป่ง Balloon Art รับจัดซุ้มลูกโป่ง พร้อม รั..


ร้านลูกโป่ง Balloon Art เปิดดำเนินการด้านลูกโป่งตกแต่งสถานที่มานานกว่า 18 ปี **ซุ้มลูกโป่ง **ลูกโป่งตัวอักษร **ลูกโป่งฟอยด์ **ลูกโป่งตัวหนังสือ **ลูกโป่งสวรรค์ **ป้ายผ้าแพร ลูกโป่ง **ตุ๊กตาลูกโป่ง **เสาลูกโป่ง **ลูกโป่งวันเกิด **ลูกโป่งอัดแก๊ส **ตัวหนังสือลูกโป่ง **แก๊สฮีเลี่ยมHelium Balloon **บริการจัดส่ง **รับจัดลูกโป่ง และ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งตามความต้องการของลูกค้า **รับออกแบบ ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-022-3415 / 02-136-1234 1. Shop at Pattanakarn 20 #ร้านลูกโป่งพัฒนา..
2,500 บาทพระนางกำแพง จิ๋ว ยุคสุโขทัย700ปีอัพ พร้อมเลี่ยม


พระนางกำแพง หัวเรือเมล์ จิ๋ว พระกรุยุคสุโขทัย สกุลกำแพงอายุ700ปีอัพ พร้อมเลี่ยม ถึงยุคถึงเนื้อ เปิดเบาๆพร้อมเลี่ยมอคริลิคกันน้ำพร้อมใช้ ไม่มีพระซุ้มกอแท้ๆใช้เพราะราคาไปไกลมากแล้ว ใช้นางกำแพง "สุดยอดโชคชัย มีกูไม่มีจน" ท่านที่ชอบเก็บวัตถุโบราณ ชอบพุทธคุณพระเก่า เชิญครับ เปิดเบามากๆ โทร 0924618599 อนันต์ สยามจินดา LINE : siamjinda
1,000 บาทพระซุ้มกอ จ.กำแพงเพชร พิมพ์ใหญ่ เก่าค่ะ


อยูในดุลยพินิจการตัดสินใจของท่านลูกค้านะคะ ดูให้รอบคอบ ให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยสั่งซื้อ วิธีการเช่าซื้อ โอนเงินผ่านธนาคาร(จัดส่ง sms แจ้งหมายเลขบัญชีให้ ทราบค่ะ) วิธีการจัดส่ง จัดส่งเป็นพัสดุ ems ฟรี (1-2วัน)
12,000 บาทพระซุ้มกอ กำแพงเพชร


พระซุ้มกอ กำแพงเพชร พิมพ์ใหญ่ เปิดถูกๆ แท้เทียม ดูกันเองนะครับ ติดต่อ เทพ 0842117190 ชื่อ สุเทพ จิระพลังทรัพย์ BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 กสิกร 0071804070 ออมทรัพย์ สาขา ตรอกจันทร์ ไอดี ไลน์ thep5452
350 บาทพระสมเด็จ วัดไผ่ล้อม ระยอง ปี 2513 เนื้อผง หลวงปู่..


พระสมเด็จ วัดไผ่ล้อม ระยอง ปี 2513 เนื้อผง หลวงปู่ทิมประธานพุทธภิเษก ปลุกเสกเมื่อวันเสาร์ 5 พศ.2513 โดย ได้นิมนต์เกจิที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นมาปลุกเสก 9 รูป เช่น ลป.ทิม วัดละหารไร่,ลพ.คง วัดวังสรรพรส,ลพ.ลัด วัดหนองกระบอก,ลพ.รวย วัดท่าเรือแกลง,ลพ.ชื่น วัดมาบข่า,ลพ.ตุง วัดเพ,พระสมุห์จำปี วัดไผ่ล้อม,ลพ.สละ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา,ลพ.ชาย วัดแม่นางปลื้ม โดยเฉพาะ ลป.ทิม วัดละหารไร่ ได้เมตตาปลุกเสกให้ถึง 2 ครั้ง ประวัติพระเครื่องวัดไผ่ล้อม อ.บ้านค่าย จ.ระยอง หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ ระยอง เป็นเจ้าพิธีปลุกเสก..
3,000 บาทพระซุ้มกอ (พิมพ์เล็ก) หลังอูมมีรอยนิ้วมือ เนื้อดิน..


พระซุ้มกอ (พิมพ์เล็ก) หลังอูมมีรอยนิ้วมือ เนื้อดินเผา กรุดอยคำ จ.เชียงใหม่ มีคราบกรุเป็นสนิมเหล็ก เนื้อแห้ง เก่าๆอายุหลายร้อยปี เก่า คมชัด สมบูรณ์ แท้ หายาก ดูง่าย พุทธคุณครบเครื่อง
700 บาทพระบาง หลังอูมมีรอยนิ้วมือ/ยิบ เนื้อดินเผาสีดำ กรุ..


พระบาง หลังอูมมีรอยนิ้วมือ/ยิบ เนื้อดินเผาสีดำ กรุดอยคำ จ.เชียงใหม่ สภาพสวยมาก มีคราบกรุเป็นสนิมเหล็ก เนื้อแห้ง เก่าๆอายุหลายร้อยปี คมชัด สมบูรณ์ แท้ หายาก ดูง่าย หายากมากๆ พระกรุเก่าจากกรุดอยคำ ออกแบบพุทธศิลป์อย่างสวย มีเอกลักษณ์มากๆ ขุดพบในไหที่ดอยคำ พระจึงมีสภาพสวยมาก เพราะมีการเก็บรักษาอย่างดี มีหลายสี เช่น เขียว, ขาว, เหลือง พระมีจำนวนไม่มาก พุทธคุณเข้มขลังดั่งแก้วสารพัดนึก บูชาติดตัวไม่ต้องหวั่นเกรงใครหน้าไหนทั้งสิ้น ส่วนในด้านพุทธคุณเด่นทางด้านมหาอำนาจ และแคล้วคลาด พุทธคุณครบเครื่อง
2,500 บาทกรอบพระเก่าเงินถมทอง ลงยา No.15 ยกซุ้มทำด้วยมือสวย..


กรอบพระเก่าเงินถมทอง ลงยา No.15 ยกซุ้มทำด้วยมือสวยงามมาก เนื้อเงินดี เก่ามากๆ ขนาดใส่พระซุ้มกอ/ทั่วไป อย่างหนามาก มีน้ำหนักมาก สภาพสวยสุดๆ
1,200 บาทกรอบทองแดง แบบโบราณ ใส่พระซุ้มกอ ขนาดปกติ แปลก หาย..


กรอบทองแดง แบบโบราณ ใส่พระซุ้มกอ ขนาดปกติ แปลก หายากมาก 600 B. ไม่เหมือนใคร น่าสะสม พบเห็นได้ยาก ฝีมือปราณีตมาก
600 บาทหลวงปู่ทวด ตะกรุด 1 ดอก พิมพ์พระรอด หลังอูม วัดพะโ..


หลวงปู่ทวด ตะกรุด 1 ดอก พิมพ์พระรอด หลังอูม วัดพะโค๊ะ
500 บาทพระซุ้มกอ หลังยันต์ เนื้อดิน


พระซุ้มกอ หลังยันต์ เนื้อดิน ไม่ทราบ ประวัติ ติดต่อ เทพ 0842117190 ชื่อ สุเทพ จิระพลังทรัพย์ BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 ออมทรัพย์ สาขา ตรอกจันทร์ Line ID thepjira
500 บาทพระกำแพง ลีลาเม็ดขนุน เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร พิมพ์ให..


พระกำแพง ลีลาเม็ดขนุน เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร พิมพ์ใหญ่ (สังเกตุนิ้วจะยาวมาก) กรุxxx หลังอูม มีลายนิ้วมือ ถูกพิมพ์ ตำหนิครบ ขนาดปกติ องค์นี้วรรณะสีแดง เนื้อดูหนึกนุ่ม เนื้อว่านจุด สีแดงกระจายลอยบนผิวพระทั่วทั้งองค์ พระพักตร์ใหญ่ พระลีลาอ่อนช้อย แขนเรียวเล็ก นิ้วโป้งกางออก มีนิ้วมือ 4 นิ้วแยกจากกัน ปลายพระบาทงอนขึ้น ร่องซุ้มเป็นร่องลึก ในล่องซุ้มด้านขวาองค์พระมีขีด ตั้งแต่พระกรรณลงมาถึงปลายพระกร เส้นขีดคม ชัด ผิวพระมีคราบ รารักสีดำ ตามซอกลึก มีรอยยุบ เป็นหลุมบ่อ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พิมพ์ทรงถูกต้องตามมาตรฐาน ..
3,500 บาทพระซุ้มกอ หลังอูมมีรอยนิ้วมือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผ..


พระซุ้มกอ หลังอูมมีรอยนิ้วมือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา (สีน้ำตาล) กรุดอยคำ จ.เชียงใหม่ สภาพสวยมากทุกองค์ มีคราบกรุเป็นสนิมเหล็ก เนื้อแห้ง เก่าๆอายุหลายร้อยปี ทำให้ดูแล้วมีเสน่ห์ ผิวมีรอยพรุนและผิวไม่เรียบซึ่งบ่งบอกถึงความเก่า ไม่เคยผ่านการใช้ คมชัด สมบูรณ์ แท้ หายาก ดูง่าย พุทธคุณครบเครื่อง มีประสบการณ์ไม่ธรรมดา เชื่อกันว่าใช้ดีทางเมตตา ค้าขาย
1,500 บาทพระผงหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก พิมพ์ซุ้มกอ


พระผงหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก พิมพ์ซุ้มกอ ติดต่อ เทพ 0842117190 ชื่อ สุเทพ จิระพลังทรัพย์ BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 ออมทรัพย์ สาขา ตรอกจันทร์ Line ID thepjira
4,500 บาทกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย


กรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย ติดต่อ เทพ 0842117190 ชื่อ สุเทพ จิระพลังทรัพย์ BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 ออมทรัพย์ สาขา ตรอกจันทร์ Line ID thepjiraเหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดร่องคำ กาฬสินธุ์


เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดร่องคำ กาฬสินธุ์ ติดต่อ เทพ 0842117190 ชื่อ สุเทพ จิระพลังทรัพย์ BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 ออมทรัพย์ สาขา ตรอกจันทร์ Line ID thepjira
250 บาทพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่กรุทุ่งเศรษฐี


สวยเนื้อมันดูง่ายเหรียญซุ้มกอ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล


เหรียญซุ้มกอ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ติดต่อ เทพ 0842117190 ชื่อ สุเทพ จิระพลังทรัพย์ BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 ออมทรัพย์ สาขา ตรอกจันทร์ Line ID thepjiraธรรมชาติความเก่าพระซุ้มกอ A01 กรุทุ่งเศรฐี จ.กำแพ..


ธรรมชาติความเก่า พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ อายุ 700 กว่าปี วัดพระธาตุ กรุทุ่งเศรฐี จ.กำแพงเพชร และ พระซุ้มกอกรุฤาษี อายุก่วา 800 ปี เพื่อการศึกษา Email.Mesap999@hotmail.comพระกำแพงซุ้มกอ กรุกำแพงเพชร เนื้อชินเงิน (ที่สุ..


พระซุ้มกอ(พิมพ์ใหญ่มีกนก) จ.กำแพงเพชร พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่มีกนก จ.กำแพงเพชร เป็นพระเครื่องที่มีศิลปะที่งดงามมาก โดยฝีมือของสกุลช่างกำแพงเพชร ที่รวมเอาศิลปะจากยุคของเชียงแสน มารวมกันกับศิลปของสุโขทัย โดยเพิ่มซุ้มครอบแก้วที่มีลวดลายเป็นเส้นกนกเถาวัลย์ ส่วนลักษณะของตำหนิพิมพ์ทรงนั้น ในที่นี้จะขอกล่าวเป็นข้อสังเขปดังนี้ 1. พระเกตุมีปลายแหลมชนในเส้นประภามลฑลรัศมี 2. พระกรรณทั้งสองข้างคล้ายบายศรี ทางตอนบนชนขอบของเส้นประภามลฑลรัศมี ส่วนทางด้านล่างข้างซ้ายทิ้งลงมาจรดบน..
40,000,000 บาทลีลาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ใหญ่ หลังซุ้มกอ..


ลีลาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ใหญ่ หลังซุ้มกอ พลังทวีคูณในองค์เดียวสภาพเดิมๆ ฝ้าขึ้นขาวนวล ไม่ผ่านการสัมผัสมาก่อน ส่วนเรื่องประวัติของท่านนั้นคงไม่ต้องบรรยายกันอีกแล้ว เนื่องจากค้นหาได้ที่กูเกิลอย่างสบายๆ ขอบอกได้คำเดียวว่าพระเครื่องของท่านน่าสะสมบูชาอีกทั้งยังทรงคุณค่าคณานับ เพราะแม้แต่พระครูวิหารกิจจานุการ(ปาน โสนันโท) วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยังยกย่องให้ท่านเป็นผู้มีอภิญญาสูงส่งและเชี่ยวชาญวิปัสสนากรรมฐานเป็นเลิศ ในฐานะเป็นศิษย์ผู้พี่ร่วมสำนักหลวงพ่อเนียม วัดน้อย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณฯ อี..
7,500 บาทพระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย


พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เห็นคราบกรุหรือฟองเต้าหูชัดเจน สภาพเดิม ติดต่อ เทพ 0842117190 BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 สาขา ตรอกจันทร์ ชื่อบัญชี สุเทพ จิระพลังทรัพย์พระซุ้มกอ หลวงพ่อโต รุ่น 1 เนื้อดิน


พระซุ้มกอ หลวงพ่อโต รุ่น 1 เนื้อดิน ผสมผงพระกำแพง เนื้อจัดสวยมาก ติดต่อ เทพ 0842117190 ชื่อ สุเทพ จิระพลังทรัพย์ BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 ออมทรัพย์ สาขา ตรอกจันทร์พระพิมพ์ซุ้มกอ หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง ชัยนาท


พระพิมพ์ซุ้มกอ หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง ชัยนาท ลป.ศุข มาร่วมเสกด้วย ติดต่อ เทพ 0842117190 BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 สาขา ตรอกจันทร์ ชื่อบัญชี สุเทพ จิระพลังทรัพย์เหรียญนั่งซุ้มกอ กะไหล่ทองลงยา หลวงพ่อเปิ่น วัดบาง..


เหรียญนั่งซุ้มกอ กะไหล่ทองลงยา 3 สี หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม รุ่นสร้างโรงเรียนหลวงพ่อเปิ่น ปี 2533 พุทธคุณครบทุกทาง ด้านเมตตา โภคทรัพย์ แคล้วคลาด และคงกระพันชาตรี ติดต่อ เทพ 0842117190 BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 สาขา ตรอกจันทร์ ชื่อบัญชี สุเทพ จิระพลังทรัพย์เช่าสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อมวลสาร


สมเด็จวัดระฆัง กรุเก่า สมบัติรุ่นปู่ทวด ย่าที่ให้ก้เสียไปเมื่อวันที่07/11/56 อายุได้86ปี จัดพิธีศพ ณ วัดสุทธจินดา อ.เมือง นครราชสีมา ต้นตระกลู อภิรักษ์โยธิน นามสกุลพระราชทาน ตอนออกรบได้รับชัยชนะ จึงมีการพระราชทานนามสกุล แก่ทหารที่ออกรบ สภาพธรรมชาติ ด้านหน้าองค์พระ -หน้ามวลสาร -เนื้องอก -เนื้อแก่น้ำมัน -เห็นถึง -คราบกรุ -คราบแคลเซียม -คราบตั้งอิ้ว -ก้านธูป -เมล็ดเกสรดอกไม้ -ข้าวสุก ข้าวดิบ -หินเขียว หรือใบเสมา -กรวดสีออกเทา-ดำ -เม็ดแดง จากเศษเนื้อพระซุ้มกอหักป่น -เม็ดอิฐิแดง จากเศษอิฐเตาเผาเปลือกหอย..กรุฤาาษี พระซุ้มกอพิมพ์กลาง จ.กำแพงเพชร


กรุฤาาษี พระซุ้มกอพิมพ์กลาง คราบกรุเดิมๆ จ.กำแพงเพชร
350,000 บาทพระรูปเหมือนเนื้อว่านหลวงพ่อพัฒน์ หลังแร่ พิมพ์กล..


พระรูปเหมือนเนื้อว่าน หลังแร่ พิมพ์กลาง หลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม ปี 05 พระรูปเหมือนเนื้อว่าน หลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม ปี 05 พิมพ์ซุ้มกอ หลังแร่ พิมพ์กลาง จ.สุราษฎร์ธานี พ่อท่านคล้ายร่วมปลุกเสก ติดต่อ เทพ 0842117190 BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 สาขา ตรอกจันทร์ ชื่อบัญชี สุเทพ จิระพลังทรัพย์เชิญบูชาพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้มหลังกร..


เรียนท่านที่สนใจพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้มพิมพ์หลวง วิจารย์พร้อมด้วยใบเกียรติบัตรพระแท้ถึงยุคจากสถาบัน ศรัทธาธรรมพระเครื่อง สวย สมบูรณ์ดังภาพที่นำมาประกอป จุดประสงค์เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สอนการสมาธิ เผยแพร่คำสอนของพระพุทธองค์ อริยสัจ๔ชี้แจงให้คนธรรมดาสามารถที่จะเข้าใจนำไปปฏิบัติได้ เผยแหร่คำสอนของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี หลวงปู่ดูลย์ อตุโล และ สมเด็จพระสังราชฯ พระญาณสังวรและทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเด็กด้อยโอกาศพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ ปรางค์ประทานพร กรุวัดพิกุล อ.เม..


พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ ปรางค์ประทานพร กรุวัดพิกุล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร3 พระองค์พระธาตุสีวลี วรรณะออกสีขาวมุก เป็นพุทธบูช..


3 พระองค์พระธาตุสีวลี วรรณะออกสีขาวมุก โชว์เป็นพุทธบูชา จากประทศศรีลังกา ถ้าท่านใดสวดมนตร์ปฎิบูชาสม่ำเสมอ องค์ท่านจะออก ขาวใส สวยงามมากๆ ไม่ใช่พระปัจเจธาตุหรือจากเขาสามร้อยยอด มีที่มาที่ไป น่านำบูชา แม้แต่ภาพถ่ายเจ้าของภาพยินดี นำไปบูชาได้ไม่สงวนสิทธ์ แต่ห้ามจำหน่าย ขอให้ทุกๆท่านที่เข้าชม จงโชคดี เฮงๆ รวยๆ ตลอดไป ติชมได้ที่ Email; Lc2556@hotmail.comรูปหล่อหลวงพ่อสมุย


รูปหล่อหลวงพ่อสมุย ติดต่อ เทพ 0842117190 BANK กรุงเทพ 133-4-94901-1 สาขา ตรอกจันทร์ ชื่อบัญชี สุเทพ จิระพลังทรัพย์พระกำแพงซุ้มกอ


สนใจโทรสอบถาม 0831870087 - 026282185 (น็อป) อีเมล์ จัดส่งEMSฟรีพระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม มีเกียรติบัตรรับรอง..


พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม องค์นี้เป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งของพิมพ์ฐานแซมวัดระฆังฯ เนื้อหามวลสารเก่าแก่ได้อายุ มีเกียรติบัตรรับรอง เป็นของสะสมของคุณทายาท อยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม สมาชิกของเว็บไซต์นี้ ท่านใดสนใจ กรุณาโทร.ติดต่อ 086-900-2201 / 034-324-972 อาจไม่แพงอย่างที่คิดก็ได้ ขอบคุณที่ให้โอกาส เหมือนได้อากาศหายใจ ซาบซึ้งน้ำใจคนไทย จากใจทายาท มานะเสริมวงศ์ - หลักการดู สมเด็จวัดระฆัง 4ย 4ห 4น 4ม 4จ หลักการศึกษา พระสมเด้จวัดระฆัง ในการตรวจสอบ โดยยึดหลักทางวิทยาศาสตร์ และ ความเป็นธรรมชา..