รับเขียน รับแปลจดหมายภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ, แปลภา..


ผู้แปลทั่วไป ท่านคงหาได้ไม่ยากนัก แต่ ThaiBTC (Thai Business and Technical Consultant) เราไม่ใช่เพียง "ผู้แปล" เราสามารถให้คำปรึกษากับท่านได้ทั้งในเรื่องธุรกิจและเทคนิควิชาการไปพร้อมกัน ถ้าท่านมองหาเพื่อนที่ไว้ใจได้ ที่ช่วยเหลือในการ: เขียน-แปลจดหมายธุรกิจต่างๆ เช่น จดหมายแนะนำตัว จดหมายขอเปิดเครดิตหรือบัญชีสินเชื่อ จดหมายเสนอสินค้าและบริการ จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตำหนิหรือร้องเรียน จดหมายตอบข้อร้องเรียน จดหมายทวงถาม เป็นต้น รวมทั้งแปลเอกสารเทคนิค วิศวกรรม คู่มือเครื่องจักร เครื่องกล เครื..
200 บาท