มะเขือพวงไร้หนาม Tel. 0890652129 สมโภช


คุณต้องลงทุนในเรื่อง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง อื่นอีกมากมาย เสียเงินไปบางครั้งได้ไม่คุ้มเสีย เป็นแบบนี้เรื่อยมา ทำไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีการทำ การลงทุนดูบ้าง ทำไมไม่ลองลงทุนปลูกพืชที่ไม่ต้องดูแล เอาใจใส่มากนัก ไม่ต้องเร่งปุ๋ย ฉีดยาฆ่าแมลงทุกวันเว้นวัน ผมขอแนะนำให้ปลูกมะเขือพวง โดยเฉพาะมะเขือพวงไร้หนามเนื่องจากทนแล้ง แมลงไม่กวน ให้ผลผลิตมาก ปลูกได้กับทุกสภาพอากาศ ตลาดมีความต้องการสูง เรามีเมล็ดพันธุ์มะเขือพวงไร้หนามจำหน่ายจำนวนมาก (สำหรับเมล็ดหลายท่านเพาะแล้วทำไมไม่ขึ้น เนื่องจากเมล็ดหากเก็บไว้นานเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะลดล..
5 บาทรับเพาะพันธุ์มะเขือพวงไร้หนาม Tel. 0890652129 ขายไ..


คุณต้องลงทุนในเรื่อง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง อื่นอีกมากมาย เสียเงินไปบางครั้งได้ไม่คุ้มเสีย เป็นแบบนี้เรื่อยมา ทำไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีการทำ การลงทุนดูบ้าง ทำไมไม่ลองลงทุนปลูกพืชที่ไม่ต้องดูแล เอาใจใส่มากนัก ไม่ต้องเร่งปุ๋ย ฉีดยาฆ่าแมลงทุกวันเว้นวัน ผมขอแนะนำให้ปลูกมะเขือพวง โดยเฉพาะมะเขือพวงไร้หนามเนื่องจากทนแล้ง แมลงไม่กวน ให้ผลผลิตมาก ปลูกได้กับทุกสภาพอากาศ ตลาดมีความต้องการสูง เรามีเมล็ดพันธุ์มะเขือพวงไร้หนามจำหน่ายจำนวนมาก (สำหรับเมล็ดหลายท่านเพาะแล้วทำไมไม่ขึ้น เนื่องจากเมล็ดหากเก็บไว้นานเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะลดล..
5 บาทขายเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์มะเขือพวงไร้หนาม บริการส..


เรามีเมล็ดพันธุ์มะเขือพวงไร้หนามจำหน่ายจำนวนมาก 100 เมล็ด 10 บาท ต้นพันธุ์ต้นละ 5 บาท บริการส่งทั่วประเทศ (ขั้นต่ำ 500 บาท 1,000 บาทส่งฟรี) Tel: 0890652129 มะเขือพวงไร้หนาม คุณสมบัติ 1. ไม่มีหนามเก็บผลผลิตง่าย 2. ติดผลผลิตดก 3. ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้น แต่ให้ผลผลิตยาวนาน 4. ไม่ต้องลงทุนมาก 5. ไม่ใช้ยา หรือสารฆ่าแมลงเหมือนพืชอื่นๆ 6. เป็นพืชที่ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดี การปลูกมะเขือพวงไร้หนาม การเตรียมดิน มะเขือพวงไร้หนามปลูกได้กับดินทุกพื้นที่ ไม่ชอบน้ำขัง การเตรียมดินควรไถพรวนดินตาก..
5 บาท